Służba ds. Migracji Młodzieży

Służba ds. Migracji Młodzieży (JMD) wspiera młode osoby pochodzące ze środowisk migracyjnych w wieku od 12 do 27 lat w ich integracji w Niemczech.
Do podstawowych zadań Służby należy wsparcie indywidualne, doradztwo zawodowe, oferty grupowe i edukacyjne, a także silna sieć kontaktów w szkołach i zakładach prowadzących naukę zawodu. Główny nacisk położony jest na integrację szkolną, zawodową i społeczną.

Skip to content