Poradnictwo w sprawach migracji

Poradnictwo w sprawach migracji, oparte na wytycznych Dolnej Saksonii w tym zakresie, zapewnia indywidualne porady osobom z pochodzeniem migracyjnym, niezależnie od kraju ich pochodzenia czy pozwolenia na pobyt. Celem jest zapewnienie osobom uprawnionym do poradnictwa lepszej orientacji i wsparcia w nowym dla nich środowisku.

Poniżej znajdziesz wszystkie oferty dotyczące:

  • kwestii prawa pobytu
  • kwestii prawa socjalnego
  • poradnictwa społeczno-edukacyjnego i psychospołecznego
  • kursy integracyjne i inne środki wsparcia językowego oraz indywidualne pośrednictwo z nimi związane
  • integracja w zakresie kształcenia, nauki zawodu i pracy,
  • zamiar dalszej emigracji lub powrotu oraz wsparcie w reintegracji
Skip to content