Poradnictwo w sprawach migracji dla dorosłych imigrantów

Poradnictwo w sprawach migracji dla dorosłych imigrantów (MBE) to specjalna oferta integracyjna skierowana do dorosłych imigrantów (powyżej 27. roku życia). Głównym celem oferty jest wsparcie imigrantów w ich integracji językowej, zawodowej i społecznej. Jest ona uzupełnieniem kursu integracyjnego. Ponadto powinna umożliwić imigrantom samodzielne działanie we wszystkich obszarach życia codziennego. Udzielane porady dotyczą między innymi kursów językowych, mieszkania, pracy, zdrowia, opieki nad dziećmi/szkoły oraz mniej skomplikowanych kwestii prawnych.

Skip to content