Sąsiedztwo

Wymienione poniżej projekty sąsiedzkie mają na celu zacieśnienie współpracy między sąsiadami i umożliwienie lepszej wymiany różnych ofert między sobą.

Poniżej znajdziesz następujące oferty w okolicy, m.in.:

  • integracyjne projekty dzielnicowe
  • wzmacnianie koegzystencji sąsiedzkiej
  • kawiarnia jako miejsce realizacji projektów społeczno-kulturalnych
Skip to content