Poradnie dla kobiet

Poradnie dla kobiet i telefony alarmowe skierowane są do wszystkich kobiet i dziewcząt w sytuacjach nagłych lub kryzysowych. Poradnie są dostępne przez cały czas i mają na celu pomoc wszystkim kobietom i dziewczętom dotkniętym przemocą.

Kolejnym zadaniem poradni dla kobiet jest misja społeczna na rzecz równouprawnienia kobiet, co promowane jest za pośrednictwem zróżnicowanej oferty i projektów.

Skip to content