Bu kategoride, Almanca dil becerilerini (okuma, yazma vb.) geliştirmeyi ve boş zaman konularında (alışveriş, doktora gitme vb.) ele almayı amaçlayan düşük seviyede ve ücretsiz dil kurslarından oluşur.

Skip to content