Diğer Teklifler

Bu kategoride, Almanca dil becerilerini (okuma, yazma vb.) geliştirmeyi ve boş zaman konularında (alışveriş, doktora gitme vb.) ele almayı amaçlayan düşük seviyede ve ücretsiz dil kurslarından oluşur.

Skip to content