Göç Danışma

Aşağı Saksonya Eyaleti’nin göçmen danışmaya ilişkin yönergelerine dayanan göçmen danışma, kökenlerine veya oturma izinlerine bakılmaksızın, göç biyografisi olan tüm insanlar için, bireysel danışma olanağını sağlamaktadır. Bununla, insanlara yeni çevrelerine oryantasyon(çevreyi tanıma ve uyum) ve yardım konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Aşağıdaki ilgili konularla ilgili tüm önerileri bulacaksınız:

  • İkamet hukuku ile ilgili sorunlar,
  • Sosyal hukuksal sorunlar,
  • Sosyalpedagojik ve psikososyal danışma,
  • Entegrasyon kursları ve diğer dil destek önlemlerinin yanı sıra bunlara bireysel aracılık,
  • Eğitim, öğretim ve işe entegrasyon (adapte olabilme),
  • Başka yere göç, geri dönme ve keza yeniden entegrasyon isteğinin var olması durumunda destek
Skip to content