مشاوره مهاجرت جهت مهاجرین بزرگسال

مشاوره مهاجرت جهت مهاجرین بزرگسال (MBE) یک پیشنهاد ویژه جهت مهاجرین بزرگسال (بالای ۲۷ سال) به منظور همگرایی است. این پیشنهاد پیش از هر چیز جهت افراد مهاجر به منظور حمایت از آنها در راستای فراگیری همگرایی زبانی، شغلی و اجتماعی می باشد و به عنوان مکمل دوره های همگرایی به حساب می آید. علاوه بر آن این دوره ها در راستای توانمندسازی و اقدام مستقل مهاجرین در تمامی امور روزمره می باشد. مشاوره ها از جمله در امور دوره های زبان آموزی، زندگی، کار، سلامت و بهداشت، سرپرستی کودکان/ مدرسه و همچنین پاسخ به سؤالات ساده حقوقی میباشند.

Skip to content