خدمات جهت مهاجرین جوان

خدمات مهاجرین جوان (JMD) جوانانی با پیشینه مهاجرتی که بین ۱۲ تا ۲۷ سال سن دارند را در مسیر همگرایی در آلمان همراهی خواهد کرد. حمایت های موردی، مشاوره حرفه ای، امکان شرکت در دوره های گروهی و آموزشی و برقراری ارتباط قوی در مدرسه و یا مجموعه های آموزشی از جمله وظایف عمده این بخش می باشد. در اینجا تمرکز بیش از هر چیز در راستای همگرایی در مدرسه، محیط کار و اجتماع می باشد. 

Skip to content