کافه جوانان

در ساعات دائر بودن کافه جوانان کلیه افراد بین ۱۲ تا ۲۷ سال می توانند حضور داشته باشند، به گونه ای که افراد جوان از سراسر  دنیا در اینجا در کنار جوانان برانشوایگ گرد هم آیند. اینگونه همه مطالبی در خصوص فرهنگ یاد گفته و همزمان با فعالیت های مختلف اوقات خوشی را می گذرانند. 

Skip to content