کلاسهای زبان

دوره های مختلف زبان از مبتدی تا پیشرفته تا زبان مادری جهت کلیه افراد، که تمایل به فراگیری زبان آلمانی داشته و می خواهند سطح زبان خود را بهبود بخشند، میشود.

بسته به  شرایط زندگی دوره های مختلف ارائه می شود تا حتی المقدور افراد زیادی مشارکت نمایند.

Skip to content