دوره های همگرایی 

این پیشنهاد توسط مجموعه های مختلف عرضه میشود که جهت کلیه افراد‌ با پیشینه مهاجرتی می باشد و هدف آن حمایت از همگرایی اجتماعی می باشد. از جهتی دانش زبان آلمانی آموزش داده می شود و علاوه بر آن این دوره شامل آموزش تاریخ و سیاست آلمان می شود. 

Skip to content