زبان آلمانی

پیشنهادات ذیل جهت کلیه افراد دارای پیشینه مهاجرتی می باشد، که تمایل به فراگیری زبان آلمانی داشته و یا می خواهند دانش زبان خود را بهبود بخشند. علاوه بر آن امکان شرکت در دوره های زبان تخصصی به منظور ورود (ورود مجدد) جهت تسهیل ورود به دنیای کار وجود دارد. 

Skip to content